Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen „Souhlas“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů (dále též jen “Souhlas”) V souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi mojí osobou a společností PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) uděluji v níže uvedeném rozsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a další souhlasy uvedené v tomto dokumentu a dále beru na vědomí níže uvedené informace o zpracování mých osobních údajů a o vyhledávání mé osoby v dlužnických databázích:

– Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zjištění a posouzení bonity, důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky mé osoby, za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu založeného Smlouvou a za účelem vymáhání pohledávek ze Smlouvy.

– Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací.

– Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci registrech SOLUS.

– Souhlasím s tím a beru na vědomí, že PROFI CREDIT bude vyhledávat údaje o mojí platební morálce v Nebankovním registru klientských informací, Bankovním registru klientských informací a v registru SOLUS a že informace o plnění mých platebních povinností může do těchto registrů poskytovat.

– Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem Provádění identifikace a kontroly mé osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

– Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění účetních a daňových povinností společnosti PROFI CREDIT.

– Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v souvislosti s vymáháním pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy za účelem upozornění mé osoby na existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s mojí osobou, a to ve formě vylepení písemné výzvy společnosti PROFI CREDIT adresované mé osobě (dále též jen „Kontaktní výzva“).

– Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely společnosti PROFI CREDIT a dalších osob.

Úplné znění tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů je zde. Odesláním SMS s potvrzovacím kódem na tel. č. +420 736 370 444 potvrzuji, že jsem seznámil s úplným zněním Souhlasu, stejně jako s touto jeho stručnou verzí, jejich obsahu jsem porozuměl a v plném rozsahu s nimi souhlasím a beru je na vědomí.

Rychlá půjčka